Rekisteriseloste ja vastuunrajoitus

Rekisterin pitäjä

Valiovihje tmi
Y-tunnus: 2744205-2
Rekisteriasioita hoitaa asiakaspalvelumme. Sähköposti: palaute@valiovihje.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää myös Valiovihjeen markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

– Yhteystiedot: nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite
– Asiakassuhdetta koskevat tilaustiedot

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Valiovihjeen asiakaspalveluun, katso Rekisterin pitäjä.

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Suoramarkkinointikieltoa varten tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan Valiovihjeen asiakaspalveluun, katso Rekisterin pitäjä.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Valiovihjeen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Vastuunrajoitus ja käyttöehdot

Valiovihjeen esittämät odotusarvot ja tuotto-odotuslaskelmat ovat arvioita. Valiovihje ei ole vastuussa asiakkaalle palvelun käytöstä aiheutuneista tappioista. Valiovihje ei voi taata vihjeissä mainittujen kertoimien saatavuutta kaikille, sillä vedonvälittäjillä on oikeus muuttaa kertoimiaan.

Valiovihje pyrkii noudattamaan tarkasti ilmoittamiaan aikatauluja. Vihjeviestin lähetys ja muut aikataulutetut toimenpiteet saattavat kuitenkin viivästyä luvatusta esim. Internetin yhteysongelman tai jonkin muun syyn vuoksi.

Vihjepaketti on tilaajan henkilökohtainen. Sähköpostilla lähettämiämme arvioita  ja sanallisia perusteluita ei saa välittää eteenpäin. Väärinkäytös johtaa tilauksen katkeamiseen eikä vihjemaksua palauteta.

Vihjemaksu sen sijaan tullaan palauttamaan tilanteissa, joissa kautta ei pystytä pelaamaan loppuun (esim. koronaviruksen vuoksi). Vihjemaksun palautuksen suuruus määräytyy pelaamatta jääneen ottelumäärän mukaan (esim. puolet kaudesta jää pelaamatta = puolet vihjamaksusta palautuu).